2019. január 16., szerda

Az Alsószentiváni-löszvölgyekben #8 Mezei gyöngyköles

Mezei gyöngyköles (Buglossoides arvensis)

 Az érdeslevelűek családjába tartozó egyéves növény kis-közepes termetű.

 Szőrös szára felálló, kevéssé elágazó.

 A szőrös levelek épszélűek, lándzsa alakúak, nem oldaleresek.

 Valamennyi virág murvaleveles, az apró párta tölcsér alakú, a pártacimpák lekerekítettek, színük szennyesfehér-sárgásfehér.

 A csészecimpák csak tövükön nőttek össze, szálasak, hegyesek.

 Szántók, parlagok, száraz gyepek, gyomtársulások ...

... márciustól júniusig virágzó növénye.

 A magjából vizelethajtó tea készíthető, újabban a belőle nyert finomított olajat élelmiszer-összetevőként használják gazdag omega-3 és omega-6 zsírsavtartalma miatt.

2019. január 13., vasárnap

Tour de Kajdacs #1

Nyári kerékpározás során kerestem fel Kajdacsot ...

... a Mezőföld déli részén, a Sió-Sárvíz völgyében, ahonnan szépen kirajzolódik a Tolnai-hegyhát lösszel borított dombsora és a 94 m magas uzdi adótorony a Vaskapu-hegyen (204 m).

A Sárvíz (Nádor-csatorna).

A Sárvíz-híd (1962) közelében található ...

... az 1943-ban, a második nagy világégés szenvedéseinek idejében az áldozatkész kajdacsi katolikus nép engesztelésül állított keresztje. "Áll a kereszt, míg omlik a világ."

A falu látképe a református templommal, de ...

... először a Sarlós Boldogasszony római katolikus templom esik útba.

A barokk stílusú egyhajós templomot 1753-ban építtette a Petrovszky család. 1894-ben bővítették és átalakították, a későbbi felújítások során homlokzatát erősen leszegényítették.

2012-ben a torony és a főhomlokzat újult meg, 2015-re a tető, a hajó és a templombelső rekonstrukciója valósult meg.

A déli hajófalhoz támaszkodnak a Hrabovszky család sírkövei: báró Hrabovszky János (1777-1852) honvéd altábornagy volt, de Ferenc József trónra lépésétől nem vett részt a szabadságharcban, mégis halálra ítélték, amit fogságra változtattak az olmützi (Olomouc) várbörtönben.

Hrabovszky József (1783-1823) főhadnagy sírja.

Hrabovszky Anna (1772-1860) sírja.

A család címere.

A kajdacsi hívek adományából emelt kereszt 2004-ből.

Rücker Ferenc (1923-1996) plébános sírja.

Hrabovszky János emlékét 1991 óta kopjafa is őrzi.

További sírok a templomkertben.A református templom ...

... 1811-re épült fel, majd 1865-ben újították fel először, ...

... a két dátum a templom bejárata fölött szerepel.

1936-ban a templom tornyát a régi formában építették újjá. A toronyórát ...

... Huc Fanny, a Sztankovánszkyak társalkodónője adományozta, sírköve a templomfalnál található, ...

... csakúgy, mint Csuthy Zsigmond református lelkészé, ...

... akinek a templomkertben egy kopjafával is örök emléket állítottak.

Kossuth Lajos emlékezete a templom bejárata felett.

A másik kopjafa a testvérgyülekezettel, a Marosfelfalui Református Egyházközséggel való szeretetkapcsolatot hirdeti.

Millenniumi kopjafák az iskola udvarán.

Az általános iskola a Sztankovánszky-kastélyban kapott helyet.

A Sztankovánszky család az 1720-as években örökösödés útján kapta meg Kajdacsot.

Ma is látható kastélyukat 1893-94-ben építtette fel Sztankovánszky János Ney Béla tervei szerint.

A korábban már itt álló kisebb kastélyt cselédlakássá alakították, ...

... és egy hosszú folyosóval a kastélyhoz kapcsolták.

A család legjelentősebb alakja Sztankovánszky Imre (1798-1873) Tolna vármegye főispánja volt.

Valaminek 2019-ben lesz a 100 éves évfordulója (talán a Tanácsköztársaságé).

A Kossuth és Petőfi utcák kereszteződésében áll az I. világháborús emlékmű (amire a II. világháborúban elesettek névsora is felkerült), ...

... Pongrácz Szigfrid 1926-ban készült alkotása.

Bóna István régészprofesszor emléktáblája a községháza falán, aki langobard temetőt tárt fel Kajdacson.

A Petőfi utca végén álló 1943-as kereszt ugyanazzal a felirattal, mint a Sárvíz mellettien.

2018-ban állíthatták a Kossuth-szobrot a róla elnevezett utcában, ...

... de információt nem találtam róla.

1827-ben állított kereszt a Vörösmarty és Temető utcák kereszteződésében.

A Kossuth utca és Ispán köz sarkán álló keresztet Horváth József és Kelemen Ágnes emeltette 1943-ban.

Szomorú az elhanyagolt játszótér ...

... a szépen faragott elemekkel (Törő György munkája).

A játszótér és a focipálya melletti parkban pihenőhelyet ...

... és sétányt alakítottak ki.

Törő György fafaragó Koronaőr című alkotása (2009) annak állít emléket, ...

... hogy Perényi Péter koronaőrt (aki egyszer Szapolyai János, máskor I. Ferdinánd pártján állt) 1529-ben Kajdacsnál fogta el Szapolyai hadvezére, Szerecsen János tolnai főispán.

A Sztankovánszky család sírboltját az egykori kastélypark végében építtette ...

... Sztankovánszky János apja, Tolna vármegye főispánjának emlékére 1876-ban ...

... eklektikus stílusban Ybl Miklós és Ney Béla tervei alapján.

A bejárat feletti ívmezőben látható Keresztvivő Jézus domborművet Sommer Ágoston készítette.

Oszlopfő.

A család címere.

A mauzóleum poligonális fülkéi előtt találjuk a család sírhelyeit: Sztankovánszky Imre (1798-1873), András (1883-1885), Mária (1835-1914), Márta (1879-1919), Imre (1876-1920), János (1848-1927).

Erecta anno salutis 1863.

A bajor származású Schmiedt Wilchelmina (1846-1928) sírja, amit hálából a Sztankovánszky és Dőry családok állítottak.

 A Kajdacsi Sportegyesület épületének falán ...

... lévő emléktáblák.

A 63-as út felől a településre érve a Kossuth és Sport utcák között kialakított parkban ...

... állítottak 1956-os kopjafát 2006-ban, ...

... illetve helyeztek el faragott szobrot 2011-ben.

Az utolsó látnivaló felkeresését csak elszántaknak ajánlom. Sajnos, nyáron csak kemény bozótharc árán közelíthető meg, cserébe, távoli képeket nem tudtam készíteni a Perczel-sírkápolnáról.

A kápolna Kiskajdacson (Perczelpuszta) található, azon a birtokon, amit Perczel István (1803-1887, Tolna vármegye tiszteletbeli aljegyzője, majd országgyűlési követe) alapított, akinek nagyapja, Perczel Tamás Sztankovánszky Juliannát vette feleségül.

A kápolna alatt kriptát alakítottak ki. Kiskajdacson hunyt el István fia, Perczel Lajos (1936) országgyűlési képviselő, felesége, Sarolta (1930) és gyermekeik: Andor (1902) és Gizella (1938).

A II. világháború után a birtok szétesésével a kápolna feledésbe merült.

A kápolna és a környezete is elhanyagolt.

A teljes pusztulás vár rá, ...

... nagy kár érte.