2018. november 18., vasárnap

Tour de Tihany #1

Júliusban két utam (Lóczy Lajos tanösvény, Szent Benedek zarándokút) során volt szerencsém átgyalogolni Tihanyon, ezekről következik pár felvétel, ...

... indításként a település látképével a Belső-tó felől.

Az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet Obszervatóriuma felirat szerepel ...

... Borsos Miklós 1954-ben alkotta domborművén.

Levendula-lepárló az 1940-es évekből. A levendula telepítését Bittera Gyula kezdte meg az 1920-as években. Az Apátsági Majorban az 1960-as évek közepéig dolgozták fel a levendulát, az itt előállított levendulaolaj minősége világszínvonalú volt.

Az Úti Boldogasszony-emlékművet 1947-ben építette Fülöp Viktor a hadifogságból való hazatérésének emlékére Borsos Miklós készítette domborművel (1948).

Az 1827-ben épült műemlék ház előtti szoborcsoport (2011) három szerzetest ábrázol három szobrásztól: Major Lajos (ülő alak), ...

... Beretvás Csanád, ...

... és Csávás Csaba alkotása.

Műemlék népi lakóházak a Kossuth utcában.

A Borsos Miklósról elnevezett téren áll ...

... Primavera című alkotása 1978-ból.

A 2013-ban elkészült Garda-kút előtti tér.

A Tihanyi Bencés Apátság ...

... történelmi emlékhely.

A tihanyi bencés monostort I. András király 1055-ben alapította Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére. Az alapító királyt a román stílusú altemplomban temették el 1060-ban.

 A mai barokk stílusú apátsági templom 1719-54 között épült. A kéttornyos nyugati főhomlokzat részletgazdagsága éles ellentétben áll ...

... a templom többi homlokzatának puritán egyszerűségével.

A növényi ornamentikával díszített főkapu szemöldökkövén Lécs Ágoston apát monogramja és az 1754-es évszám, ...

... fölötte az apát címere látható.

 A toronypár közti oromfalban lévő két fülkében Szent Ányos és Szűz Mária szobrát találjuk.

 A templom falán helyezték el az I. és ...

... a II. világháború áldozatainak nevét megörökítő emléktáblákat.

A templomhoz dél felől kapcsolódó kolostornégyszög szárnyai fokozatosan épültek ki a 18. század közepén. Homlokzataik tagolása nagyon egyszerű, ...

... csupán a nyugati homlokzaton található főbejárat kapott a templom főbejáratával azonos formai kialakítású kőkeretet.

A kolostor alapító oklevele a legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt magyarországi oklevél, melynek latin nyelvű szövegében magyar szavakat, kifejezéseket is használtak, ezért a magyar nyelv legrégibb írásos emléke is (Csíkszentmihályi Róbert, 2005).

A templom mellett áll az alapító, I. András és felesége, Anasztázia kijevi nagyhercegnő szobra (Bogdan Korzs, Oleg Turik), amit 2001-ben avattak fel.

A kötelező kilátás a Balatonra, ...

... a Balaton-felvidékre, ...

... a hajóállomásra (Káli Nagy Dezső tervei által 1909-1911 között épült karcsú ívű móló).

A templom melletti Csokonai-ligetben nyílik a Forrás-barlang.

A barlang az utóvulkáni működés részeként feltörő hévforrások által létrehozott forráskúpban alakult ki.

 A Csokonai-ligetben több alkotást is elhelyeztek: szintén az alapítót ábrázolja Varga Imre 1972-ben készült acélszobra, ...

... ami ezt látja.

Nepomuki Szent János barokk szobra 1760-ból.

A Kis-kálvária Polácsek Máté kőfaragó munkája 1878-ból.

1956-os emlékfa Illyés Gyula szavaival (Széki Vígh István, 1999).

Emlékfa Gyulai Gaál Miklós honvédtábornok tiszteletére (Széki Vígh István, 1999).

 Az 1848/49-es szabadságharc tihanyi honvédeinek emlékére.

Csizmazia Zsolt versben írta le A tihanyi faágyú igaz történetét.

A Tihanyi Szabadtéri Néprajzi Múzeum felújítás alatt volt. A Parasztgazda háza nádtetős, "lopott" tornácos, apró ablakos, fehérre vakolt falú épület.

A Balaton környékén az egyetlen fennmaradt Halászcéh háza szintén nádtetős, vakolatlan bazalt terméskő falazású, melynek kis ablaka köré fehér keretet meszeltek.

Műemlék népi lakóház a Batthyány utcában.

A Fazekasház udvarán.

 Az apátsági templom a Pisky sétány felől.

A Visszhang-dombon álló épület falában látható ...

... az apátság újjáteremtőjének, Lécs Ágostonnak a portréja.

A Tihanyi echo Borsos Miklós bronzszobra 1986-ból.

A legrégibb balatoni útikalauz szerint 1848-ban a füredi vendégek Tihanyba kirándulnak visszhangot hallgatni, mert a templom fala a Visszhang-dombon gyorsan elkiáltott 15 tagú mondást is tisztán elismétli. A költőink által is megénekelt tihanyi echo az 1960-as évektől fokozatosan gyengült, de szélmentes, csendes időben, különösen este ma is hűségesen ismétli szavainkat.

 A IV. Károlyról (a száműzetésben élt utolsó magyar király és felesége az 1921-es sikertelen visszatérési kísérlet után a tihanyi apátságban töltötte utolsó magyarországi napjait október 26-31 között) elnevezett kálváriát 1927-ben építették, majd 1960-ban tanácsi határozattal lerombolták a trianoninak is nevezett emlékművet.

 Helyreállítására 1992 és 2013 között került sor.

 Kilátás az Attila-domb déli lejtőjére felfutó Keresztút tetejéről.

Az 1793-ban épült késő barokk, egyszerű téglalap alaprajzú, torony nélküli református templom nem látszik az útról, csak az ...

... 1888-ban emelt harangláb.

Kicsit messziről a temetői kereszt 1864-ből.

A KOGART tihanyi múzeumának épületén ...

... Borsos Miklós Gömböt tartó nőalak bronz domborművének másolata látható.

Feszület az apátsághoz felvezető lépcső alján 1827-ből.

A Mádl Ferenc téren áll az egykori apátsági magtár (granarium) 1800 körül épített késő barokk, ma művelődési házként használt épülete, ...

... előtte Kalló Viktor Ülő nő című mészkőből készült alkotása 1963-ból.

A hajóállomás feletti domboldalon áll a Darányi-emlékmű, ...

... Darányi Ignác földművelésügyi miniszter tiszteletére (Tóth Gyula, 1938).